...intervju) te rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole: Osoba koja je stekla inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužna je u prijavi na natječaj za radno mjesto koje se nalazi na popisu reguliranih profesija u sustavu odgoja i obrazovanja... 

SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA

Crikvenica
prije 1 dan
 ...o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom... 

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA

Rijeka
prije 3 dana
 ...natječaj potrebno je priložiti: dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju (pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

Rijeka
prije 21 dan
 ...energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14, 20/15). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje nadležnog tijela o stručnom priznavanju inozemne kvalifikacije u skladu sa... 

OSNOVNA ŠKOLA JELENJE - DRAŽICE

Dražice
prije 3 dana
 ...iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica)- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji   odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Rijeka
prije 7 dana
 ...Ništa se ne može na brzinu naučiti i raditi! Rad na call centru hot line - chat animator - rad od doma!!! Posao se može raditi iz inozemstva. Moguća isplata svakih 15 dana, ali samo za Hrvatsku! Savršeni posao za maštovitu, ali odgovornu osobu bez moralnih predrasuda!... 
Rijeka
prije 9 dana
 ...pdf-u) skenirane dokumente (identifikacijsku ispravu, diplomu i rješenje o priznavanju istovrijednosti diplome ako je stečena u inozemstvu) prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova (u word obliku i pdf-u) strani državljani dokaz o... 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI

Rijeka
prije 28 dana
 ...državljanstvu, dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i struke, a kandidati koji su stručnu spremu i struku stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj... 

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

Rijeka
prije 7 dana
 ...odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome za VSS/preslik svjedodžbe za SSS). Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji u skladu s odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Rijeka
prije 2 dana