Rezultati pretrage: 7 oglasa za posao

 ...prijavi na javni natje č aj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natje č aj pored navedenih isprava odnosno priloga prilo ž iti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznice... 

DJEČJI VRTIĆ 'RADOST' POREČ-PARENZO

Sveti Lovreč Pazenatički
prije 5 dana
 ...prijavi na javni natje č aj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natje č aj pored navedenih isprava odnosno priloga prilo ž iti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznice... 

DJEČJI VRTIĆ 'RADOST' POREČ-PARENZO

Sveti Lovreč Pazenatički
prije 5 dana
 ...specijalisti č ki diplomski stru č ni studij. Uz vlastoru č no potpisanu pisanu zamolbu kandidati su du ž ni prilo ž iti sljede ć u dokumentaciju, u presliku: ž ivotopis, presliku dokaza o stru č noj spremi, potvrda o podacima evidentiranim... 

Dječji vrtić "Morski konjić" - Scuola materna "Cavalluccio m...

Vabriga
prije 13 dana
 ...obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Uz vlastoru č no potpisanu pisanu prijavu kandidat treba prilo ž iti: - ž ivotopis - kvalitetnu presliku diplome odnosno drugog dokaza o ste č enoj stru č noj spremi - kvalitetnu presliku... 

Umjetnička škola Poreč

Poreč (Istarska)
prije 4 dana
 ...able to work alone Must be fluent in English - both written and spoken, local language is a plus.  Technically savvy or Basic IT knowledge required Able and willing to travel Must possess excellent communication skills Responsible, extremely... 

DeRisk Technologies

Kringa
pre 2 meseci
 ...ena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova. Uz vlastoru č no potpisanu pisanu zamolbu kandidati su du ž ni prilo ž iti sljede ć u dokumentaciju, u presliku: ž ivotopis s opisom dosada š njeg radnog iskustva dokaz o ste č enoj stru č... 

Dječji vrtić Višnjan

Višnjan
prije 13 dana
 ...klemmsecurity.hr Molimo vas da u predmetu e-maila navedete "Prijava - Ku ć ni Detektiv". Radujemo se upoznati vas i pru ž iti vam priliku za profesionalni rast i razvoj! Poslodavac Poslodavac: KLEMM SIGURNOST društvo s ograničenom... 

KLEMM SIGURNOST društvo s ograničenom odgovornošću za tjeles...

Poreč (Istarska)
pre mesec dana