Javni natječaj 100-01/20-01/06

Opća bolnica Pula

 ...(licenca) – ža ždravstvene radnike 7) Dokaž o radnom staž u (elektronic ki žapis radne knjiž ice Hrvatskog žavoda ža mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana (obvežno i ža kandidate bež radnog iskustva) 8) Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rjes... 

Pula

pre mesec dana

Javni natječaj 100-01-20-01-19

Opća bolnica Pula

 ...(licenca) – za zdravstvene radnike 7) Dokaz o radnom staz u (elektronic ki zapis radne knjiz ice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva) 8) Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rjes... 

Pula

pre mesec dana

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Pula

Opća bolnica Pula

 ...državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenu presliku 9. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana, 10. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno... 

Pula

pre mesec dana