...kartični procesor koji pruža suvremene usluge kartičnog procesiranja otvara radno mjesto u Zagrebu:  Mlađi administrator baza podataka (m/ž)  Glavne odgovornosti: Sudjelovanje u planiranju, instalaciji te administraciji baza podataka Sudjelovanje u implementaciji... 

Erste Group Card Processor d.o.o.

Zagrebačka
prije 12 dana

750 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 21 sat

1 000 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 21 sat

750 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 21 sat

1 000 - 1 600 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 1 dan

1 500 - 2 000 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Split
prije 7 dana

1 500 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 22 sata

1 400 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Cres
prije 7 dana
 ...tekućim i žiro računima, računima kunske i devizne štednje, mjenjački poslovi, transakcije platnog prometa, prijave i unos promjena u bazu matičnih podataka klijenata, PI & LE, servisi, kartice, ažuriranje polica osiguranja i sl.) u skladu s Uputama i Procedurama... 

Addiko Bank Hrvatska

Varaždinska
prije 25 dana

1 300 - 1 700 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Lopar
prije 21 dan

1 800 - 2 230 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Baška Voda
prije 19 dana

1 800 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Cres
prije 7 dana

900 - 1 200 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Baška Voda
prije 19 dana
 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Plitvica Selo
prije 20 dana

800 - 1 000 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 1 dan
 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Zagreb
prije 21 dan

900 - 1 000 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Vukovar
prije 19 dana

1 100 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Hvar
prije 21 dan

1 500 - 2 000 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Split
prije 14 dana
 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka... 

Royal Human Resources

Samobor
prije 13 dana

1 300 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Hvar
prije 21 dan

1 200 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...kojoj se nalazi broj telefona i email adresa, poslati na: ****@*****.***. Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Crna Gora
prije 21 sat

1 395 - 1 950 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Baška Voda
prije 19 dana
 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Dubrovnik
prije 18 dana

1 780 - 2 090 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Baška Voda
prije 19 dana

1 300 - 1 700 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Lopar
prije 21 dan

1 500 €

 ...email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Delnice
prije 21 dan

1 000 - 1 200 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Split
prije 14 dana

1 300 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Delnice
prije 14 dana

1 300 €

 ...i email adresa, poslati na: ****@*****.*** ili ****@*****.*** Kandidati koji prijave dostavljaju putem email su u potpunosti saglasni da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu Zakona o zaštiti podataka.... 

Royal Human Resources

Delnice
prije 14 dana