...članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na Javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Javnom pozivu odnose se jednako i na ženski i na muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni... 

OPĆINA VOĐINCI

Vođinci
prije 3 dana
 ..., ISPU editor ePlanovi) # znanje najmanje jednog stranog jezika. Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe, kandidati, oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni... 

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske...

Osijek
prije 6 dana
 ...iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika vozačka dozvola B kategorije položen državni stručni ispit. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u... 

GRAD ILOK

Ilok
prije 14 dana