...obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Dom za starije i nemoćne osobe kuća sv. franje zapošljava njegovatelja/icu sa završenim tečajem za rad za stalno, a radi pružanja njege i skrbi za... 

Dom za starije i nemoćne osobe KUĆA SVETOG FRANJE

Zagreb
prije 12 dana
 ...Ostale informacije: Djelatnica/djelatnik za potporu i podršku starijim osobama Radno mjesto Mjesto rada: GRAD ZAGREB Broj...  ...se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci); Na oglas se mogu prijaviti osobe oba... 

INSTITUT ZA GOSPODARSTVO I INOVACIJE

Zagreb
prije 6 dana
 ...za mirovinsko osiguranje s evidentiranim razdobljima rada ( ne stariji od 30 dana od objave natječaja ) - uvjerenje da se protiv kandidata...  ...i obrazovanju (NN 10/97, 107/0, 94/13, 98/19 i 57/22) – ne starije od dana objave natječaja - uvjerenje nadležnog suda da se... 

DJEČJI VRTIĆ GAJNICE

Zagreb
prije 4 dana
 ...2012., 86/2012., 126/12., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23. ) s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana raspisivanja natječaja • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda... 

Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

Zagreb
prije 5 dana
 ...da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariji od dana objave ovog natječaja (tzv. „potvrda o nekažnjavanju“). Prijava na natječaj odnosno životopis treba sadržavati i e-mail... 

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

Zagreb
prije 6 dana
 ...potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis, ne stariji od dana objave natječaja; 4. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete za... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 4 dana
 ...kaznenih djela navedenih u članku 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne starije od dana objave natječaja, • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u... 

DJEČJI VRTIĆ 'BAJKA'

Zagreb
prije 7 dana
 ...Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv dosadašnji radni staž kandidata - ne starija od 30 dana • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak - ne starije od 30 dana NAPOMENE • Nepotpune (ponude bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) ponude... 

HEP - Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplins...

Zagreb
prije 5 dana
 ...stručnoj spremi, -  dokaz o državljanstvu, -  potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu - ne starije od dana  objave natječaja -  uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje... 

XI GIMNAZIJA

Zagreb
prije 5 dana
 ...priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: 1. životopis 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) 3. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-... 

Dom za starije osobe Ksaver

Zagreb
prije 13 dana
 ...osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od dana  objave natječaja Dokaz o nepostojanju zapreka za...  ...(Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ), ne starije od dana objave natječaja. 6. Uvjerenje  nadležnog Prekršajnog... 

DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC

Zagreb
prije 4 dana
 ...preslika domovnice ili osobne iskaznice) • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci) • uvjerenje o položenom stručnom ispitu osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i... 

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

Zagreb
prije 4 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: skrb o starijim i nemoćnima, rad u okvirima njegovatelja Poslodavac Poslodavac: Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN Kontakt: mobitel: (***) ***-****... 

Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN

Zagreb
prije 12 dana
 ...Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapisi; ne stariji od dana objave ovog Natječaja 4. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete za... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 4 dana
 ...3 godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: rad u kuhinji doma za starije osobe i nemoćne osobe. Priprema obroka za standardnu i dijetetsku prehranu. Poslodavac Poslodavac: Dom za starije... 

Dom za starije i nemoćne osobe - NOVAK

Zagreb
prije 15 dana
 ...podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnopravnom statusu (ne starije od dana raspisivanja natječaja) - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od... 

UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

Zagreb
prije 6 dana
 ...da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od objave natječaja) - dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda... 

IX. GIMNAZIJA

Zagreb
prije 6 dana
 ...poznavanju rada na računalu, • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja, koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom... 

Dom zdravlja ZAGREB - ZAPAD

Zagreb
prije 4 dana
 ...Životopis 2. Presliku uvjerenje o tečaju za njegovateljicu 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) 4. Potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)... 

Dom za starije osobe Ksaver

Zagreb
prije 13 dana
 ...ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja) •dokaz o državljanstvu •uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni... 

Osnovna škola Šestine

Zagreb
prije 6 dana
 ...evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-E-radnu knjižicu  (ne stariju od 30 dana od objave natječaja) - uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom... 

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ

Zagreb
prije 7 dana
 ...– elektronički zapis o radno – pravnom statusu - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zapošljavanja kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene... 

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 'GAVELLA'

Zagreb
prije 7 dana
 ...obrazovanja: Srednja škola 3 godine Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Skrb i njega starijih i nemoćnih osoba. Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE Kontakt: e-mailom: ****@*****.***... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE

Zagreb
prije 19 dana
 ...kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva), •uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje... 

OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK

Zagreb
prije 4 dana
 ...matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja); • uvjerenje da nije pod istragom i...  ...radnog odnosa iz čl. 19. Zakona o obrazovanju odraslih (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja) • dokaz o poznavanju... 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB

Zagreb
prije 4 dana
 ...licenca; • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja; • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice). Izrazi koji... 

Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK

Zagreb
prije 6 dana
 ...čistoći kuhinje - kuhanje jednostavnih jela Radno vrijeme: jutarnja smjena Poslodavac Poslodavac: Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN Kontakt: mobitel: (***) ***-**** e-mailom: ****@*****.***... 

Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN

Zagreb
prije 12 dana
 ...evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO •uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca) Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može... 

NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Slu...

Zagreb
prije 4 dana
 ...pozvani da dostave uvjerenja pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) i životopis. V. S kandidatom izabranim temeljem provedenog javnog natječaja... 

CENTAR MLADIH RIBNJAK

Zagreb
prije 4 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Skrb i njega starijih i nemoćnih osoba. Rad u sklopu kvalifikacija medicinske sestre. Poslodavac Poslodavac: Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN Kontakt: mobitel: 099... 

Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN

Zagreb
prije 12 dana