2 000 €

 ...tijek rada - Slijediti smjernice za sigurnost hrane i sanitarne uvjete kako biste održali čisto i sigurno radno okruženje - Pomoći pri upravljanju zalihama, uključujući rotaciju zaliha i naručivanje zaliha po potrebi Prednosti: - Konkurentna plaća: Uživajte u... 

Jobs Europe d.o.o.

Poreč (Istarska)
prije 19 sata
 ...dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu  dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici:  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju . PRIJAVE SLATI... 

ISTARSKI VODOVOD D.O.O. ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE

Poreč (Istarska)
prije 5 dana
 ...ni su se odazvati pozivu. U protivnom, smatrati ć e se da su odustali od natje č aja. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapo š ljavanju prema posebnim propisima du ž ne su u prijavi na natje č aj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na... 

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE

Poreč (Istarska)
prije 2 dana
 ...Dinamičan i fleksibilan rad Redovita isplata plaća, doprinosa i svih ostalih obveza do 5. u mjesecu Mogućnost dodatnog bonusa pri postizanju planiranih rezultata do 200 EUR mjesečno Isplaćujemo naknadu za prijevoz na posao Mogućnost kupovine u Hervis-u sa... 

Hervis

Poreč (Istarska)
prije 8 dana
 ...Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Radno iskustvo: Nije važno Poslodavac Poslodavac: DINO PRO LOGISTICS j.d.o.o. za prijevoz Kontakt: e-mailom: ****@*****.***... 

DINO PRO LOGISTICS j.d.o.o. za prijevoz

Poreč (Istarska)
prije 13 dana
 ...! Za dodatne informacije o na š oj ponudi i uvjetima rada mo ž ete se javiti na broj (***) ***-**** ili ****@*****.***. Na š tim pro š irujemo osobom koja ima ž elju za u č enjem i kontinuiranim usavr š avanjem na radnom mjestu: Ugostiteljski djelatnik (m/ ž... 

TRE ALLEGRI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i t...

Poreč (Istarska)
prije 2 dana
 ...iskustvo u maloprodaji, ali radujemo se i ljudima koji mijenjaju zanimanje. ZA Š TO HERVIS Mogu ć nost dodatnog bonusa pri postizanju planiranih rezultata. Ispla ć ujemo regres za godi š nji odmor u iznosu od 464,50 eur (3.500 Kn). Ispla ć... 

HERVIS sport i moda, društvo s ograničenom odgovornošću

Poreč (Istarska)
prije 7 dana
 ...zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat/kandidatkinja radio/la), dokaz o pravu prednosti pri zapo š ljavanju, ako se kandidat/kandidatkinja poziva na takvo pravo, te ostale priloge kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta... 

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Poreč (Istarska)
prije 7 dana
 ...mjesečne zarade 1.300 EUR bruto Redovita isplata plaća, doprinosa i svih ostalih obveza do 5. u mjesecu Mogućnost dodatnog bonusa pri postizanju planiranih rezultata do 200 EUR mjesečno Isplaćujemo naknadu za prijevoz na posao Mogućnost kupovine u Hervis-u sa... 

Hervis

Poreč (Istarska)
prije 25 dana
 ...&camping shop u Pore č u, a radni zadaci uklju č uju: - uslu ž ivanje kupaca - prijem i slaganje robe - pomo ć kupcima pri odabiru robe - brigu o ure đ enju trgovine - rad na blagajni Uvjeti - najmanje 2 godine rada s kupcima u maloprodaji... 

CISS trgovina i usluge u prometu d. o. o.

Poreč (Istarska)
prije 9 dana
 ...Punjenje drvenih bačvica, nadopunjavanje, pretakanje Ispunjavanje radnih naloga Poštivanje pravila te procesa Agrolagune Pomoć pri uzimanju uzoraka iz cisterni Svakodnevno korištenje pumpa za pretok Poslodavac Poslodavac: AGROLAGUNA... 

AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, p...

Poreč (Istarska)
pre mesec dana
 ...čistoću na farmi, Voditi  zapise o temperaturama na prijemu mlijeka, zapise o čišćenju i održavanju prostorija i opreme, Pomagati pri janjenju, odvajanju i ostalim poslovima oko stoke, Pomagati Rukovoditelju farme u obavljanju poslova Poslodavac... 

AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, p...

Poreč (Istarska)
prije 28 dana
 ...rezultata, sklonost timskom radu, to č nost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostvarujte pravo prednosti pri zapo š ljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i č lanovima njihovih obitelji te Zakonu o civilnim... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
pre mesec dana
 ...rezultata, sklonost timskom radu, to č nost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostvarujte pravo prednosti pri zapo š ljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i č lanovima njihovih obitelji te Zakonu o civilnim... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
pre mesec dana
 ...tanskih po š iljaka na adresi korisnika na š irem dostavnom podru č ju razdu ž ivanje svih vrsta po š iljaka – obra č un, pra ž njenje po š tanskih kov č e ž i ć a dokumentiranje i izvje š tavanje pomo ć u elektroni č kih ure đ aja (... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
pre mesec dana
 ...Dinamičan i fleksibilan rad Redovita isplata plaća, doprinosa i svih ostalih obveza do 5. u mjesecu Mogućnost dodatnog bonusa pri postizanju planiranih rezultata do 200 EUR mjesečno Isplaćujemo naknadu za prijevoz na posao Mogućnost kupovine u Hervis-u sa... 

Hervis

Poreč (Istarska)
pre 2 meseci
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...rezultata, sklonost timskom radu, točnost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostvarujte pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakonu o civilnim stradalnicima... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
pre mesec dana
 ...uključuju: •Komunikacija s kupcem kroz prezentaciju proizvoda i postupak prodaje •Informiranje kupca i nuđenje dodatnih usluga koje Prima pruža (montaža, dostava, produžena garancija, dizajn interijera i/ ili druge usluge) •Informiranje i nuđenje kupcu usluge izlaska... 

PRIMA NAMJEŠTAJ - prodaja namještaja i opremanje objekata d....

Poreč (Istarska)
pre 2 meseci
 ...na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/... 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DALLA SALUTE DELL' ISTRIA

Poreč (Istarska)
prije 9 dana
 ...ispunjavanju traženih uvjeta, i sve druge potrebne dokaze dostupne na poveznici: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,... 

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Ho...

Rovinj
prije 7 dana
 ...značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske kandidate. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine... 

SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET

Buzet
prije 6 dana
 ...ravnopravnosti spolova  (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u... 

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Fažana
prije 2 dana
 ...za posluživanje pospremanje stolova nakon završenog obroka gostiju briga o čistoći prostora za posluživanje pomoć konobaru pri posluživanju gostiju Stručno i ljubazno ophođenje s gostima Priprema ostalih prostora, uređaja i sredstava za usluživanje u skladu... 

ČISTA VODA PROJEKT d.o.o. za usluge

Savudrija
prije 5 dana
 ...Sezonski posao, početak rada odmah do kraja turističke sezone 2024. Osiguran smještaj i prehranu. Edukaciju i uvođenje u posao pri zapošljavanju. Timski rad, dinamično i stabilno poslovno okruženje. Uvijeti: SSS, VŠS, VSS društvenog usmjerenja.... 

ADRIATIC HOLIDAYS društvo s ograničenom odgovornošću za uslu...

Novigrad
prije 7 dana
 ...dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu  dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici:  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju . POSLODAVAC... 

ISTARSKI VODOVOD D.O.O. ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE

Buzet
prije 5 dana
 ...Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati. Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se   u prijavi na natječaj pozovu na to pravo, pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu,   na... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Savudrija
prije 2 dana
 ...Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati. Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se   u prijavi na natječaj pozovu na to pravo, pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu,   na... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Savudrija
prije 2 dana
 ...Od kandidata se traži višegodišnje iskustvo na opisanim poslovima Poslodavac Poslodavac: GHIA PRO promet, montaža i servis modularnih objekata, društvo s ograničenom odgovornošću Kontakt: e-mailom: ****@*****.***... 

GHIA PRO promet, montaža i servis modularnih objekata, društ...

Cerovlje
prije 7 dana
 ...osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruju, odnosno uz prijavu... 

Dom za starije osobe Pazin

Pazin
prije 12 dana
 ...prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz... 

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

Svetvinčenat
prije 5 dana