Rezultati pretrage: 16 oglasa za posao

 ...na neodre đ eno vrijeme u Op ć ini Vi š njan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: VI Š I SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE –1 izvr š itelj (m/ ž ) na neodre đ eno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Kandidati moraju... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 17 dana
 ...vlastoručno potpisanu diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika) dokaz o državljanstvu (preslika) elektronički zapis o radno pravnom statusu (“e-radna knjižica“) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko... 

Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina

Umag
prije 4 dana
 ...pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Oglas je otvoren 15 (petnaest)  dana od dana objave na mrežnim stranicama ; ; ; rada... 

Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag

Umag
prije 3 dana
 ...stručnoj spremi i dopunska isprava o studiju (za kandidate koji su završili studij po Bologni) elektronički zapis ili potvrdu o radno pravnom statusu (HZMO) Kandidati su dužni u životopisu naznačiti kontakt podatke: telefonski broj i mail adresu zbog daljnje... 

Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie

Buje
prije 4 dana
 ...svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi (preslika) -              dokaz o državljanstvu -             elektronički zapis o radno pravnom statusu (“e-radna knjižica“) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko... 

Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina

Umag
prije 4 dana
 ...od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu vježbenika – Referent/Referentica 2. za opće poslove... 

GRAD PAZIN

Pazin
prije 10 dana
 ...vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), – presliku diplome pravnog fakulteta,                  – dokaz o radnom iskustvu...  ...i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni... 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Buje
prije 7 dana
 ...isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.... 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Pazin
prije 7 dana
 ...kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici  Općinskog suda u Puli-Pola istovremeno s objavom... 

OPĆINSKI SUD U PULI

Rovinj
prije 6 dana
 ...o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu utvrdit će... 

GRAD BUJE - BUIE

Buje
prije 14 dana
 ...vlastoručno potpisanu diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika) dokaz o državljanstvu (preslika) elektronički zapis o radno pravnom statusu (“e-radna knjižica“) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (... 

Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina

Umag
prije 4 dana
 ...potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis ili potvrda o radno pravnom statusu). Isprave od 1.-5. prilažu se u neovjerenoj preslici. Kandidat izabran po natječaju dužan je nakon izbora, prije... 

Osnovna škola - scuola elementare RIVARELA

Novigrad
prije 5 dana
 ...diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke - položen državni ispit II. Razine - četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima -... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Rovinj
prije 7 dana
 ...iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (ne starijeg od dana objave natječaja) ERPS ( elektronički zapis radno-pravnog statusa) odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda... 

DJEČJI VRTIĆ BUJE - ASILO INFANTILE BUIE

Buje
prije 7 dana
 ...broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19 i 64/20.) elektronički zapis o radno-pravnom statusu životopis dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava Prijavu je potrebno... 

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

Divšići
prije 6 dana
 ...mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od dana objave natječaja ERPS ( elektronični zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka HZMO)-ne stariji od mjesec dana od objave natječaja Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.... 

DJEČJI VRTIĆ BUJE - ASILO INFANTILE BUIE

Buje
prije 7 dana