...jednu od vodećih medijskih tvrtki u regiji, tražimo profesionalnu i odgovornu osobu za rad na poziciji:   Prodajni agent za dnevne novine (m/ž) (Novi Zagreb) Nudimo: Dostižne bonuse koje ostvaruje preko 90% agenata u iznosima oko 150 EUR neto i više  Ugovor... 

Electus DGS

Zagreb
pre 2 meseci
 ...obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja, •uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi...  ...1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava... 

DJEČJI VRTIĆ SOPOT

Zagreb
prije 4 dana
 ...podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne starije od dana objave natječaja) • Dokaz o stečenom obrazovanju • Dokaz o...  ...braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), mora se pozvati na to pravo te je... 

DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE

Zagreb
prije 4 dana
 ...temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), i Odluke Upravnog...  ...kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja, •uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi... 

Dječji vrtić FRFI

Zagreb
prije 10 dana
 ...zaštitu, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15,127/17, 33/23) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o...  ...Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh... 

KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

Zagreb
prije 4 dana
 ...odredbe članka 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, 155/23), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog...  ...izvornik. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s... 

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALN...

Zagreb
prije 7 dana
 ...odredbe članka 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, 155/23), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog...  ...izvornik. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s... 

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALN...

Zagreb
prije 7 dana
 ...se ne vraćaju pristupnicima. Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom, u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3, s naznakom: »Za natječaj – ne otvaraj... 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Zagreb
prije 2 dana
 ...Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja, koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi...  ...Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine br. 82/2008, 69/2017), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba... 

Dom zdravlja ZAGREB - ZAPAD

Zagreb
prije 2 dana
 ...Ministarstva hrvatskih branitelja Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-adresu ****@*****.*** Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 2 dana
 ...spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj podnose se u razdoblju od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu ****@*****.*** u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku... 

INSTITUT ZA FIZIKU

Zagreb
prije 9 dana
 ...kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja) Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku...  ...otvaraj»  u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prije... 

Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB

Zagreb
prije 7 dana
 ...Koeficijent : 2.40 Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika osobne iskaznice...  ...braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), upućuju se potencijalni... 

GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću

Zagreb
prije 4 dana
 ...prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb, s... 

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Zagreb
prije 7 dana
 ...zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 15 dana od dana objave, na adresu: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. Ulica Frana...  ...iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), a u trenutku podnošenja prijave... 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za...

Zagreb
prije 8 dana
 ...prijavi i priloženoj dokumentaciji u svrhu odabira kandidata. Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na e-adresu Instituta: ****@*****.*** , s naslovom: »Za natječaj – viši asistent«. Zakašnjele prijave i... 

INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA U ZAGREBU

Zagreb
prije 21 dan
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Ministarstva hrvatskih branitelja . Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu elektroničke pošte: ****@*****.*** . Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Zagreb
prije 16 dana
 ...telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u elektroničkom obliku na e-mail adresu:... 

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

Zagreb
prije 7 dana
 ...naznakom „za natječaj“. Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati....  ...sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MUZIČKA AKADEMIJA

Zagreb
pre mesec dana
 ...zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 15 dana od dana objave, na adresu: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. Ulica Frana...  ...iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), a u trenutku podnošenja prijave... 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za...

Zagreb
prije 8 dana
 ...Koeficijent : 2.50 Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika osobne iskaznice...  ...braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), upućuju se potencijalni... 

GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću

Zagreb
prije 4 dana
 ...zapisnik), rok za dostavu tražene dokumentacije je 15 dana od dana objave, na adresu: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. Ulica Frana...  ...iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), a u trenutku podnošenja prijave... 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za...

Zagreb
prije 8 dana
 ...se ne vraćaju pristupnicima. Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom, u roku 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3, s naznakom: »Za natječaj – ne otvaraj... 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Zagreb
prije 7 dana
 ...braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na javni...  ...dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“. Ponuda se dostavlja... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zagreb
prije 7 dana
 ...temelju članka 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 155/23) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog...  ...financija, . Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Zagreb
prije 2 dana
 ...se ne vraćaju pristupnicima. Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom, u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3, s naznakom: »Za natječaj – ne otvaraj... 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Zagreb
prije 2 dana
 ...Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne stariji od  dana objave natječaja 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv...  ...postupak, čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13) – ne stariji od dana objave natječaja... 

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

Zagreb
prije 2 dana
 ...braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih...  ...25/13 i 85/15). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 17. 7. 2024.... 

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Zagreb
prije 2 dana
 ...se ne vraćaju pristupnicima. Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom, u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3, s naznakom: »Za natječaj – ne otvaraj... 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Zagreb
prije 7 dana
 ...stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/...  ...) do 1. kolovoza 2024., • za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama. Poslodavac Poslodavac:... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE

Zagreb
pre mesec dana