...- Izrada, realizacija i praćenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta - Izvođenje radova sa vlastitim resursima i sa podizvođačima - Organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova - Vođenje građevinskog dnevnika... 

ALLPLAN društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Njemačka
pre 2 meseci